HANNE MASSONET

LOGOPEDISTE

Algemene logopedie voor kinderen en volwassenen
SPECIALISATIE SLIKSTOORNISSEN

In juni 2012 studeerde ik af als master in de logopedische en audiologische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Tijdens mijn opleiding liep ik stage in een ambulant revalidatiecentrum. Na mijn opleiding deed ik reeds ervaring op in een ziekenhuis en een zelfstandige praktijk. In mei 2013 vervoegde ik het multidisciplinaire team van groepspraktijk de brug te Tienen, waar ik momenteel nog steeds werkzaam ben. Intussen startte ik ook met mijn eigen praktijk te Bekkevoort. Evidence-based werken is voor mij een must. Daarom volg ik regelmatig bijscholingen om op de hoogte te blijven van de beste onderzoeks- en therapiemethodes. Zo volgde ik de voorbije 2 jaar ook een postgraduaatopleiding aan de Artevelde Hogeschool te Gent. Door deze opleiding ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van volwassenen met slikproblemen.

AANBOD

U kan bij mij terecht voor diagnostiek en therapie. Ook wanneer therapie niet meteen noodzakelijk is maar opvolging aangewezen is, spreken we af op regelmatige basis om op die manier te vermijden dat een probleem enerzijds vergroot en anderzijds ten onrechte in therapie wordt genomen enkel uit voorzorg. Verder kan u bij mij ook terecht voor advies en concrete tips. Het grootste deel van mijn werk bestaat uit directe therapie voor onderstaande probleemdomeinen. Vindt u hierin niet onmiddellijk terug hoe en of ik u of uw kind kan helpen, contacteer me dan gerust. Dan kijken we samen of we voor u of uw kind een therapie op maat kunnen organiseren.

KINDEREN

TAALPROBLEMEN

Wanneer u het gevoel heeft dat de taalontwikkeling van uw kind trager op gang komt, en of uw kind de taal foutief hanteert of begrijpt, dan proberen wij de taalvaardigheden te stimuleren en indien nodig te remediëren. Binnen specifieke thema’s trachten we dan te werken aan woordenschatuitbreiding, zinsbouw en pragmatiek.

LEERPROBLEMEN

Wanneer de vordering van uw kind op schools vlak u bezig houdt en u het gevoel heeft dat het leren lezen, schrijven, rekenen moeizamer verloopt dan bij klasgenootjes, broers of zussen. Dan trachten we uw kind te ondersteunen en te remediëren tijdens dit leerproces. Wanneer er uiteindelijk sprake blijkt te zijn van een leerstoornis, zoals dyslexie, dysorthografie of dyscalculie dan begeleiden we naast uw kind, ook u en de school in het bepalen van de juiste STICORDI-maatregelen (Stimuleren, Compenseren, Remediëren, Differentiëren en Dispenseren).

ARTICULATIEPROBLEMEN

Kinderen  kunnen soms moeilijkheden ervaren bij de articulatie  van bepaalde klanken. Via een gedragsmatige aanpak, en met de ouders als co-therapeuten, worden deze klanken correct aangeleerd en geïmplementeerd in dagelijkse spreeksituaties.

AFWIJKEND MONDGEDRAG EN SLIKPROBLEMEN

Bij open mondgedrag, tandduwen, orthodontie en slikproblemen, kan u bij mij terecht voor orofaciale en myofunctionele therapie. Deze gedragsmatige therapie leert het kind de correcte tong- en lipbewegingen om veilig te leren slikken en de tandplaatsing te behouden.

VOLWASSENEN

Spraak-, taal- of stemproblemen na een beroerte, trauma, e.a.

Als gevolg van een trauma of beroerte, kunnen volwassenen problemen ervaren met het begrijpen en produceren van taal (afasie) en/of de uitspraak ervan (dysartrie en dyspraxie). Wij begeleiden deze cliënten zowel in de praktijk als aan huis.

Slikproblemen na een trauma, beroerte, chronische of oncologische aandoening, e.a.

Slikproblemen kunnen ontstaan als een gevolg van een beroerte, trauma, chronische of oncologische aandoening, … Hierbij tracht ik de slikproblemen zo snel mogelijk in kaart te brengen door middel van een slikevaluatie, gevolgd door een adviesgesprek en indien nodig slikrevalidatie. Hierbij trachten we de slikfunctie te verbeteren door het stimuleren van diverse spierfuncties die betrokken zijn bij de slikbeweging. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de behandelende arts.

AANPAK

Als logopediste tracht ik een ondersteunend en therapeutisch kader te bieden voor de cliënt en zijn omgeving. Vertrekkende van de sterke vaardigheden en kwaliteiten van de cliënt tracht ik de hulpvraag aan te pakken. Hierbij staat regelmatig overleg met de familie, begeleiders (leerkrachten, zorgcoördinatoren, …) en andere zorgverleners (kinesisten, psychologen, artsen, …) steeds centraal. Op die manier gebeurt de zorg volledig op maat van de cliënt.

AANMELDEN

INTAKE GESPREK

Wij starten altijd met een intake gesprek met de ouders van de cliënt bij kinderen of de cliënt en zijn/haar naaste familieleden bij volwassenen. Een afspraak voor een intake gesprek kan u telefonisch of via het contactformulier op deze website maken.

TERUGBETALING

De terugbetalingsregeling is afhankelijk van uw ziekenfonds.

Meer info over terugbetaling vind je bij tarieven.

>> ga naar tarieven

ONDERZOEK

Na het intakegesprek volgt het onderzoek. De duur van het onderzoek hangt af van het probleem dat de cliënt ervaart. Dit onderzoek is nodig voor ons als therapeuten om een goed beeld te krijgen van de cliënt maar ook om een terugbetaling te kunnen bekomen van de mutualiteit.

THERAPIE

Tenslotte wordt een moment vastgelegd om de resultaten van het onderzoek en de mogelijkheden in verband met terugbetaling te bespreken. Er wordt ook beslist of logopedische therapie al dan niet nodig is voor de cliënt.

TARIEVEN

VASTE HONORARIA

Voor de logopedische onderzoeks- en behandelingssessies hanteren wij als geconventioneerde logopedisten vaste honoraria.
Voor deze sessies krijg je van jouw ziekenfonds een tegemoetkoming van 75 %.

BILAN (30 min.)
max 5x

€30,87

EVOLUTIEBILAN

€44,11

INDIVIDUELE ZITTING
 (30 min.)

€22,05

INDIVIDUELE ZITTING
 (60 min.)

€44,11

ANDERE - BUITEN NOMENCLATUUR

Voor de logopedische onderzoeks- en behandelingssessies die buiten de verplichte verzekering vallen, zijn er financiële tegemoetkomingen, variërend van ziekenfonds tot ziekenfonds.

Je kunt ons vrijblijvend contacteren om hierover meer informatie in te winnen.

TERUGBETALING

Voor de meeste stoornissen is terugbetaling mogelijk. Hiervoor is er een voorschrift nodig van een geneesheer-specialist (NKO-arts, neuroloog, kinderarts,…) voor het opstellen van een logopedisch aanvangsbilan. Na afname van het logopedisch onderzoek stelt de logopediste een bilan op. Met dit bilan dient u terug te gaan naar de geneesheer-specialist. Deze schrijft dan een voorschrift voor logopedische therapie. Dit betreft meestal een voorschrift voor één jaar logopedische therapie en wordt in de meeste gevallen verlengd tot 2 jaar. Een tussenkomst in de kosten wordt pas verleend na akkoord van de adviserend geneesheer van de mutualiteit.

CONTACT

PRAKTIJK

Oude Leuvensebaan 58

3460 Bekkevoort

E-MAIL & TELEFOON

hannemassonet@gmail.com

0479 788 907

Submitting Form...

The server encountered an error.

Formulier ontvangen.

COPY RIGHT ALL RESERVED HANNE MASSONET 2015 - WEBSITE BY IGNACE LAEREMANS

CONTACT

HOME

AANBOD

AANMELDEN

TARIEVEN